Spår tøffere tider i bygg og anlegg, men gleder seg over verftsavklaring

Sparebank 1 SMN er bekymret over utviklingen innen bygg og anlegg. Antall konkurser øker til tross for høy aktivitet. Ifølge bankens analyser vil aktiviteten falle.

Positivt: Jan Rune Hurlen, banksjef i Sparebank 1 SMN, gleder seg spesielt over avklaringen som kom denne uka rundt Kleven Verft.  Foto: Marius Simensen

Næringsliv

I går kom Boligprodusentenes Forening med tall som viste at det er rekordlav igangsetting av boliger i Møre og Romsdal, og Eiendom Norges boligprisstatistikk for Møre og Romsdal viser at prisutviklingen i siste kvartal 2019 gikk 2,1 prosent tilbake for Ålesund sin del, mens Møre og Romsdal utenom Molde, Ålesund og Kristiansund hadde en negativ vekst på 1,4 prosent.