Haramskonferansen 2019:

– Vi er i ferd med å tape som region og nasjon

Det sier Inger Marie Sperre, daglig leder i Brødrene Sperre. Hun frykter at dårlige rammebetingelser for fiskeindustrien får konsekvenser for hele regionen.

Rammevilkår: Familiebedriften Brødrene Sperre har lange tradisjoner innen å foredle fisk til klippfisk. Sperre mener at fisk som er fisket på norske kvoter bør gjøres tilgjengelig for norske foredlere.  Foto: Staale Wattø (arkiv)

Næringsliv

– Jobben vår i sjømatnæringa er å øke verdien på fisken, den felles ressursen vi har i havet. Norge og norske fiskere har tilgang til store og godt forvalta fiskebestander. Det sentrale i vår aktivitet er å tilføre det vi tar ut av havet verdi, utover fangstverdi. Verdiskapinga som skjer er vårt bidrag inn i verdikjeden. Bearbeiding av fangstene skaper aktivitet, sysselsetting og gir merverdi, sier Inger Marie Sperre.