Maritime næringer:

Glad for Frps tiltakskrav til regjeringen

Arnfinn Ingjerd ber regjeringen og andre parti om å følge Frps eksempel.

Ber om støtte fra partiene: Arnfinn Ingjerd og Maritimt Forum for Nordvest forventer at både regjeringen og de andre oppisjonspartiene gjør som Frp og følger opp forumets tidligere lanserte tiltakspakke.  Foto: Nils Harald Ånstad

Næringsliv

Frp fremmet torsdag fem krav til regjeringen i forkant av revidert nasjonalbudsjett og en ny tiltakspakke fra regjeringen i slutten av mai.

Frps nestleder Sylvi Listhaug sier hun frykter koronapandemien skal rasere deler av Norges maritime næring, som omfatter ansatte til sjøs, rederier, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører og verft som er spredt langs hele kysten.

Les mer om kravene fra partiet i denne saken:


Listhaug frykter krise langs kysten uten strakstiltak

Uten strakstiltak for de maritime næringene i Kyst-Norge kan tusener av arbeidsplasser gå tapt, frykter Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug.


Tiltakene som Frp foreslår er i tråd med flere av de tiltakene som Maritimt Forum ba om i sin tiltakspakke for kort tid siden, sier daglig leder i Maritimt Forum Nordvest, Arnfinn Ingjerd.

– Dette er kjærkomment og kan bli veldig viktig for titusenvis av maritime arbeidsplasser langs hele kysten. Jeg vil berømme Frp for å handle raskt og resolutt for å bli med å redde maritim næring gjennom den største krisen i moderne tid, sier Ingjerd i en pressemelding sendt ut torsdag.

Frp går blant annet inn for å midlertidig fjerne beløpsbegrensningen i tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk på skip i NOR (nettolønnsordningen).

– Dette er etterlengtet og veldig viktig for Norge som maritim nasjon. Vi er helt avhengige av å bevare den verdensledende kompetansen som norske sjøfolk representerer. Tiltaket vil også ha en positiv likviditetseffekt for offshorerederiene. Derfor er midlertidig fjerning av taket i nettolønnsordningen et helt sentralt krisetiltak i den situasjonen vi nå står i, uttaler Ingjerd i pressemeldingen.


Kyst-Ap krever at maritim industri får bygge nye båter til Forsvaret

Arbeiderpartiets fylkeslag i Møre og Romsdal, Trøndelag og Vestland ber regjeringen starte byggingen av sju skip til forsvaret.


Ingjerd er også glad for at Frp vil fremskynde bygging av inntil fire skip i minerydderkonseptet Vanguard og bygging av inntil to forskningsfartøy og at partiet ønsker en toppfinansieringsordning for nye miljøvennlige skip gjennom Innovasjon Norge og Enova. Også innføring av vrakpant på utrangerte norske skip og rigger, samt styrking av GIEK og Eksportkreditt og oppretting av midlertidige låneordninger gjennom disse, er tiltak som Maritimt Forum har etterlyst.


Kronikk:

«Skip kan ikke bygges fra hjemmekontor»

Den doble korona- og oljekrisa kan ramme Møre og Romsdal spesielt hardt. Da holder det ikke med hjemmekontor.


– Vi forventer at både regjeringen og de andre opposisjonspartiene gjør som Frp og følger opp Maritimt Forum sin tiltakspakke. Vi har lansert 40 ulike tiltak for å ta næringen igjennom krisen og forventer at flere av de blir fulgt opp, slik som en egen verftspakke, satsing på flytende havvind, offshore havbruk og økt fart i det grønne maritime skifte, sier Arnfinn Ingjerd.


Maritimt Forum Nordvest slår alarm: – Maritim næring står i fare for å bli halvert

I ein rapport bestilt av Maritimt Forum går det fram at norsk maritim sysselsetjing kan falle med nesten 25 prosent fram til utgangen av 2022 – samanlikna med 2019-nivå.