Banker med to milliarder til ny næringsvekst: – Et viktig bidrag

Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF) har inngått en garantiavtale som sikrer Sparebanken Møre og 13 andre norske banker totalt to milliarder kroner til ny næringsvekst.

Gode erfaringer: Terje Krøvel, divisjonsleder for næringsliv i Sparebanken Møre, sier banken har gode erfaringer med ordningen.  Foto: Nils Harald Ånstad

Næringsliv

Det gir Sparebanken Møre mulighet til å tilføre små og mellomstore bedrifter finansiering til nye satsinger på Nordvestlandet.

– Sparebanken Møre har en klar strategi om å være en bidragsyter og støttespiller for næringsutvikling i regionen vår. Garantiordningen er et viktig bidrag i de krevende tidene vi er inne i, ettersom den vil legge til rette for både innovasjon og vekstkraft hos regionale næringslivsaktører, sier Terje Krøvel, divisjonsleder for Næringsliv i Sparebanken Møre, i ei pressemelding.

Ordningen innebærer at Innovasjon Norge garanterer for 75 prosent av bankens eventuelle tap på enkeltengasjement inntil fire millioner per bedrift, under forutsetning av at det er godkjent av Vekstgarantiordningen.

Dette gir banken mulighet til å bidra med finansiering til bedrifter som anses som kredittverdige, men som ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering.

Innovasjon Norge har siden 2017 testet vekstgarantiordningen i samarbeid med utvalgte banker. Sparebanken Møre ble tatt opp i programmet i 2018, og avtalen for deres del har en ramme på 125 millioner i denne omgang.

– Vi har gjort oss gode erfaringer med vekstgarantiordningen, og har hittil bidratt med rundt 70 millioner kroner i lån til mer enn 20 bedrifter i vår region. Vår konklusjon er at ordningen virker etter hensikten, både for banken og kundene, sier Krøvel.

Ordningen rulles nå ut i hele landet og gjelder ut 2021.


14 banker

Det er 14 banker som tilbyr finansiering under vekstgarantiordningen.

  • Nordea, SpareBank 1 SMN, Sparebanken Vest, DNB, Danske Bank, Sparebanken Møre, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Sør, Sparebanken Sogn og Fjordane, SpareBank 1 Østfold Akershus, SpareBank 1 BV, SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Gudbrandsdal.