Aker Biomarine anker Stig Remøys krillseier fra lagmannsretten

Aker BioMarine anker i dag lagmannsrettens dom i saken om eiendomsrett til et patent for videreforedling av krill.

Ingeborg Tennes, kommunikasjonssjef i Aker Biomarine.  Foto: Aker Biomarine

Næringsliv

– Vi har i dag sendt inn vår anke der vi begrunner hvorfor vi mener saken vil være av stor interesse for Høyesterett, forteller kommunikasjonssjef i Aker BioMarine, Ingeborg Tennes, i ei pressemelding.

Selskapet begrunner anken med at de mener de ikke har fått prøvd den juridiske problemstillingen tilstrekkelig i tidligere rettsinstanser og at en avklaring av høyesterett er viktig utover akkurat denne saken.

– Denne typen patentsaker har aldri tidligere blitt behandlet i det norske rettssystemet. Vi mener derfor det er svært viktig at Høyesterett avklarer hvordan slike problemstillinger skal kunne oppfattes, både av patenthavere og aktører i vår bransje generelt, sier Tennes.

– Overrasket

Stig Remøy uttaler at han er overrasket over beslutningen til Aker Biomarine.

– Vi er overrasket over at Aker Biomarine velger å gå videre med saken etter å ha tapt fullstendig i både tingretten og lagmannsretten. Vi hadde håpt og forventet at de grundige og entydige dommene skulle få Aker til å sette punktum i denne saken. Etter at Aker har tapt 13 rettsavgjørelser i Norge og USA på rad mot oss knyttet til krillpatenter, registrerer vi at de likevel velger å fortsette i samme spor. Jeg har vært trygg på seier i alle de 13 sakene til nå, og jeg blir overrasket om denne saken ender annerledes, sier Remøy.

Overrasket: Stig Remøy utenfor Frostating lagmannsrett i desember i fjor.   Foto: Nils Harald Ånstad

Partene har tidligere møtt hverandre i Søre Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett. Stig Remøys Rimfrost har vunnet begge rundene. Saka dreier seg om rettighetene til et patent som var om bord i krillskipet Juvel da Aker Biomarine kjøpte skipet fra konkursboet til Emerald Fisheries, et av Stig Remøy sine tidligere selskap.


Rimfrostseier over Aker BioMarine i lagmannsretten:

Rimfrost seieret over Aker Biomarine i lagmannsretten

Rimfrost seiret i lagmannsretten, men Aker BioMarine vurderer å anke videre til Høyesterett.Rimfrost hevder sin 5. patentseier i USA:

Konflikten med Aker Biomarine: Remøy anslår at han har brukt 120 millioner på advokatutgifter

Stig Remøy hevder nå å ha vunnet en femte seier om patenter mot Aker Biomarine i USA.