MMC First Process med stor leveranse til Rimfrosts nye tråler:

– Vi er trygge på at MMC First Process vil levere en super løsning

Rimfrost bygger ny krilltråler, og det vil gi mye arbeid for MMC First Process.

Selvfølge: Stig Remøy sier det er en selvfølge å samarbeide lokalt.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Tråleren skal bygges på Tersan skipsverft i Tyrkia, og etter ferdigstilling på Tersan seiler båten til det norske verftet Westcon for installasjon av prosessanlegg for krill. MMC First Process er valgt som leverandør for håndtering og prosessering av krillen om bord i fartøyet.