Nær å sikre seg milliardkontrakt

DIV Shipbuilding Group, Klevens eiere, har inngått intensjonsavtale med Triumph Subsea Services om bygging av to FDV-fartøy. Avtalen inneholder opsjon på ytterligere to fartøy.

Arbeid: Bygging av skipene kan sikre arbeid for Kleven i flere år framover.  Foto: Terje Engås

Næringsliv

FDV-fartøyene (Field Development Vessel) er designet av Skipsteknisk og skal kunne utføre nesten alt av konstruksjon som trengs innen offshore olje og gass og fornybar-segmentet. I tillegg skal det kunne utføre kabellegging for telekomindustrien og opprydning av tidligere prosjekter til havs. Skipene skal bli 200 meter lange og ha 35 meter bredde, og de skal ha plass til et mannskap på 240.