Solid av Stuen

Gatekjøkkenet solgte for 13 millioner i 2019.

Gatekjøkken: Stuen AS går så det suser. Fra venstre: Karianne Olsen, driftsansvarlig på Stuen, Synnøve Bjørhovde og innehaver Frode Stuen. Bildet er tatt i 2019.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Det ga et driftsresultat på nær 2,2 millioner og et årsresultat på 1,7 millioner. Av dette tok eierne ut 400.000 i utbytte, mens 1,3 millioner ble overført til egenkapital.