Fylkeskommunen trekker seg fra pilotprosjekt for hydrogen:

Fiskerstrand: – Det er tre andre prosjekt som er veldig aktuelle

Møre og Romsdal fylkeskommune har i konkurranseutsettingen av ferjedrifta på Sunnmøre åpnet for å være med på muligheten for å være med på ei pilotferje med hydrogen som drivstoff på Hjørundfjorden. Bakgrunnen var at Fiskerstrand var tilkjent midler gjennom Pilot E-programmet.

Konsernsjef Rolf Fiskerstrand har stor tro på hydrogen som energibærer, og gir seg ikke selv om fylkeskommunen nå trekker seg fra pilotprosjektet.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Nå trekker fylkeskommunen seg. Årsaken er økonomi.

– Med bakgrunn i fylkeskommunen sin økonomiske situasjon, har vi ikke nok midler til å medvirke i finansieringen av ombygging av det aktuelle ferjemateriellet. Det er derfor ikke mulig for fylkeskommunen å realisere ei pilotferje drevet av hydrogen nå, uttaler Jesper Wiig, driftssjef i Fram.


Vil ha «elbilpolitikk» for hydrogen til sjøs

I flere år har Fiskerstrand-gruppen drevet utviklingsarbeid for hydrogenframdrift av skip. De sitter på de tekniske løsningene for ombygging av fartøy til hydrogendrift, og nå etterspør de om støtteordninger til rederiene slik at man kan etablere hydrogen som et bærekraftig drivstoff til sjøs.


Fiskerstrand vil likevel, med støtte fra det offentlige virkemiddelapparatet, gå videre med Pilot E-prosjektet.

– Selv om det ikke er mulig å få til ferjepiloten på Hjørundfjorden nå, er det tre andre konkrete prosjekt hvor realisering av hydrogen som energibærer er veldig aktuelt. Det er gledelig at også disse prosjektene er av lokal og nasjonal karakter, sier konsernsjef Rolf Fiskerstrand i Fiskerstrand Holding.

Pilot E-programmet er et finansieringstilbud til norsk næringsliv for helt nye produkt og tjenester innen miljøvennlig teknologi, etablert av Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova.


Hofseth Aqua kjøper seg inn i hydrogen-prosjekt

Hydrogenprosjektet til Flakk Gruppen, Norwegian Hydrogen AS, hentet inn 10,3 nye millioner.Hydrogenferja til Fiskerstrand:

Hydrogenferje aktuelt i to samband

– To samband på Hjørundfjorden er aktuell for testferje på hydrogen, sier kontraktssjef Jesper Wiig ved samferdselsavdelinga til Sunnmørsposten.– Fiskerstrand bør få testferje

– Det er veldig bra om Fiskerstrand får teste ut sitt konsept før oppstart av kommersiell drift i Geirangerfjorden fra 2022 og utover.