Haramsøya:

Familiebedrift tar avstand frå boikott

Bedriftseigar Andreas Aakre meiner det er feil å boikotte næringsdrivande som samarbeider med Stangeland maskin.

Oppklarer: Nw Aakre på Haramsøya har ingen avtale om å levere masse til Zephyr, slik Nordre skreiv. Dei leiger derimot ut plass til Stangeland.   Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Frå flatmarka på Haram kan ein sjå eit steinbrot i forlenging av industriområdet, og vidare skode opp mot Haramsfjellet.