Bunker Oil nærmer seg seks milliarder

Bunker Oil bikket 5,8 milliarder i salgsinntekter i 2019. Det er 670 millioner mer enn i 2018.

Jan Magnus Kleven er eier og daglig leder i selskapet som har sitt hovedkontor ved tankanlegget i Kaptein Linges veg i Ålesund.  Foto: Nils Harald Ånstad

Næringsliv

Det Ålesund-baserte oljeselskapet, som i hovedsak driver med salg, utlevering og transport av brennstoff og andre mineraloljer fra sju egne tankanlegg, samt fra andre store og små tankanlegg langs kysten, hadde i 2019 et driftsresultat på 78 millioner.