Kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Hofseth Aqua

Fylkesmannen mener de ikke har gått utenfor sitt mandat og kjenner seg heller ikke igjen i kritikken om en negativ holdning til de nye prosjektene.

Skjorteneset: Et av Hofseth Aqua sine anlegg. Skjorteneset II er lokalisert rett over fjorden fra Stordal. Fylkesmannen mener Storfjorden er sårbar for lakselus-skader på villfisk-stammene og fraråder derfor en økning i biomasse i fjorden.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

I forbindelse med milliardinvesteringer i flere nye prosjekter i regionen, gikk Roger Hofseth, administrerende direktør i Hofseth Aqua, ut mot Fylkesmannen. Han mener blant annet at Fylkesmannen går utenfor sitt mandat, har en negativ holdning til de planlagte prosjektene og at den røde sonen i Storfjorden ikke gjenspeiler de faktiske forholdene i fjorden.