Oppnemnd som bustyrar etter konkursen:

– Pri ein, og vårt utgangspunkt, er å jobbe med sikte på vidare drift

– Vårt utgangspunkt er å jobbe for å avklare moglegheitene for vidare drift, seier advokat Bjørn Åge Hamre. Han er bustyrar for Kleven. Advokatfirmaet har sett ned eit stort team som skal jobbe med konkursen.

Kleven verft på Dimna i Ulstein slått konkurs   Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Det var NRK som først melde at Hamre er bustyrar for konkursen. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS har sett ned eit stort team som skal jobbe med konkursen med tilsette frå firmaet si insolvens- og shippingavdeling.