Etterlyser panteordning for skip

Stadig fleire skip ligg i opplag og er ei belastning for den maritime næringa. Dei kan by på mogelegheiter for til dømes Kleven.

Mellommann: Sølve Høyrems jobb som skipsmeklar er å mekle pris mellom reiarlag og oljeselskap. Han er dagleg leiar i Westshore Shipbrokers i Kristiansand.  Foto: Privat

– Det er på sin plass at staten er med å rydde opp etter festen

Skipsmeglar Sølve Høyrem
Næringsliv

– Å få ei panteordning på plass hadde vore veldig positivt for sysselsettinga, bransjen, og for balansen i den metta offshore forsynings-marknaden.