Har snudd underskudd til overskudd

Fjordlaks-konsernet har snudd til overskudd igjen.

Med overskudd_ Fjordlaks-konsernet består av Fjordlaks As, som er morselskapet, og datterselskapene Karlsøybruket As og Tufjordbruket As. Alle styres fra hovedkontoret i Ålesund.   Foto: Marius Simensen

Næringsliv

I konsernet inngår morselskapet Fjordlaks As og datterselskapene Karlsøybruket As og Tufjordbruket As.