Skipsteknisk halvverte årsresultatet

Men styret og daglig leder i designselskapet er likevel tilfredse med årsresultatet for 2019.

Daglig leder: Hans Ove Holmøy er daglig leder i Skipsteknisk As.  Foto: Inger Otterlei

Næringsliv

For konsernet var driftsinntektene i 2019 137,5 millioner kroner og årsresultatet ble i overkant av 20 millioner. Konsernet består av Skipsteknisk As og de heleide datterselskapene Skan-EL Skipsprosjektering As og Skipsteknisk Mühendislik As i Tyrkia.