Fiskeridirektoratets svar til grendalaga i Volda: Vil ikkje endre regelverket

Det må leggast fram dokumentasjon på at lysfiske i fjordane kan råke eventuelle genetisk stadeigne fiskebestandar. Først då vil Fiskeridirektoratet regulere fisket strengare.

Steinsvika: Dette bildet er tatt i Steinsvika i Dalsfjorden. Der og i Austefjorden reagerer folk på det effektive lysfisket.  Foto: Sindre Kvangarsnes

Næringsliv

Fiskeridirektoratets hovudkontor i Bergen har svart grendelaga i Volda med omsyn til fjordfiske.