– Dette forslaget til statsbudsjett vil forsterke krisa i maritim næring

Maritimt Forums Nordvests leder Arnfinn Ingjerd setter nå sin lit til opposisjonen.

Skuffet: Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest sier statsbudsjettet er verre enn null. Han setter nå sin lit til at opposisjonen kan få gjort endringer.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2021 inneholder få tiltak direkte retta mot maritim næring, der viktige lokomotiver allerede sliter i dyp motbakke.