Bygging av fleirbrukshall går som planlagt:

Byggfirma er konkurs – tapte stort på næringsbygg

Selskapet Emineo AS i Søvik er konkurs, men dei ni andre selskapa i Emineo-gruppa er ikkje ramma av konkursen.

Hallbygging: Arbeidet på den nye fleirbrukshallen til Norborg IL i Søvika er i full gang og er ikkje påverka av konkursen.  Foto: Emineo-gruppa

Næringsliv

Sunnmøre tingrett har opna konkurs i eitt av dei ni selskap i Emineo-gruppa, Emineo AS.