Ekstraordinære koronatiltak gir store utgifter for Vard:

Har utført mer enn 3.000 koronatester etter sommerferien

Verftskonsernets brakkerigg i Tomrefjord med plass til 730 arbeidere på enerom fungerer nå som karantenerigg. Et overslag viser at Vard har hatt arbeidere i karantene i 90.000 arbeidstimer siden august.

Må generere aktivitet: I tillegg til en kompensasjonsordning for ekstraordinære koronakostnader, håper Haakonsholm på finansieringsordninger og forsering av planlagte statlige investeringer som opprettholder aktiviteten ved verftene. Arkivfoto: Marius Simensen 

Næringsliv

Vard har vært i kontinuerlig omstilling og i bunnen av dyp, tung og vedvarende bølgedal siden 2014. De to siste regnskapsårene, 2018 og 2019, har til sammen gitt underskudd på 4,1 milliarder og de italienske eierne har tilført selskapet 290 millioner euro i egenkapital for å dekke tapene. Det blir med dagens kurs omtrent 3,2 milliarder.