Skal designe nytt forskningsfartøy for New Zealand

Skipsteknisk har vunnet kontrakt i sterk internasjonal konkurranse.

Den nåværende «Kaharoa», et 28 meter langt forskningsfartøy bygget i 1981.   Foto: Skipsteknisk

Næringsliv

Skipsteknisk AS er tildelt kontrakt på design og prosjektering av et nytt kyst-, fiskeri- og havforskningsfartøy for New Zealand. Det er NIWA(National Institute of Water and Atmospheric Research Limited) som planlegger å erstatte det nå 39 år gamle fartøyet «Kaharoa» med et nytt fartøy. Kontrakten ble vunnet i offentlig anbudsrunde.