«Loran» venta med å selje fisk – tente fleire millionar meir

Fiskarar har venta på resterande lønn. No har dei fått godt betalt for tolmodet.

Fangst: Dette bildet vart tatt då Loran kom tilbake frå fiske ved Jan Mayen i 2019. I midta Ståle Otto Dyb, med sonene Ruben (til venstre) og Trond-Olav (til høgre).   Foto: Marius Simensen (akrivbilde)

Næringsliv

Frå 20. februar til 24. april var båten Loran på garnfiske på Haltenbanken, deretter ved Røst, yttersida av Lofoten og utanfor Senja.