Norsk Sjømat utsetter børsnoteringen

Per Magne Grøndahl er styreleder i Norsk Sjømat ASA.  Foto: Terje Engås

Næringsliv

Ifølge DN utsettes børsnoteringsprosessen og etterfølgende børsnotering.