Søker om å få dyrke opp 50 mål myr på Haramsfjellet

Bønder på Haramsøya mistar dyrkamark til vindkraftverket. Fjellutnyttingslaget søker no om å få dyrke opp myr, noko som av miljøomsyn krever dispensasjon.
Næringsliv

Haramsøy fjellutnyttingslag søker om å få nydyrke eit areal på 49,98 dekar på Hararamsfjellet.