Næringslivet krev ferje som går når ho skal

Det må settast inn betre ferjemateriell på ruta Hundeidvik-Festøy. Regulariteten er i dag under ein kvar kritikk.

Ferje: Næringslivet er misfornøgd med regulariteten på strekninga Hundeidvik-Festøy.  Foto: Knut Arne Aarset

Næringsliv

Det skriv Sykkylven Industri- og Næringslag i eit brev dei har sendt til Møre og Romsdal fylkeskommune.