Se fiskerikonferansen direkte her

Konferansen «The Next Wave» på Giske blir arrangert torsdag. Se sendinga direkte fra klokka 12.

Stream: The Next Wave

Næringsliv

Konferansen blir arrangert av Momentium på Øygardshamna på Giske. Arrangøren beskriver konferansen som en møteplass for bransjen:

«Fundamentet til fremtidens fiskerinæring vil være den miljøvennlige og bærekraftige fangsten av verdens beste råstoff. Ved hjelp av ny teknologi og høy innovasjonstakt kommer næringen til å erobre stadig nye markeder. Og verdiene vil øke.»

Arne Hjeltnes er konferansier mens det kommer folk fra blant annet Gjøsund Utvikling, Fiskeribladet og Norges Sjømatråd.

Grunnet koronarestriksjoner var det kun 200 billetter tilgjengelig til konferansen, det er halvparten så mye som normalt. Av smittevernhensyn blir det heller ingen festmiddag, og konferansen vil gå over en halv dag.

Giske: Slik så det ut på konferansen i 2017, det blir ikke like mange deltakere under årets konferanse, grunnet koronarestriksjoner.