Rus- og psykiatriboliger sterkt forsinka - leverandøren kan bli kasta på dør

Kommunen signerte kontrakt om to boliger på Gåseid og to på Ellingsøya for over 1,5 år siden, men modulene er fortsatt ikke levert. Den nåværende leverandøren har pådratt seg over 200.000 kroner i dagmulkt.

Gåseid: Her er ett av de to prosjektene som står i stampe, på i Haugvegen i Ålesund.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Oppdatering: