Vil drive lakseoppdrett ved Lepsøya

Anlegget kan gi 8-10 arbeidsplassar samt oppdrag for fleire lokale og regionale bedriftar.

Omtrent her: I dette området ved Lepsøya ønsker Salmar å drive lakseoppdrett. Planane er ikkje omsøkt enno og kan verte endra.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Salmar ønsker å etablere eit lakseoppdrettsanlegg i sjøen ved sørsida av Lepsøya. Det bekreftar lokalitetsutviklar i selskapet, Trond Baarset, når Sunnmørsposten spør.