Stig Remøy vil ha grønt taktskifte i maritim næring

Reiaren frå Herøy meiner den djupe bølgedalen næringa er nede i, byr på store mogelegheiter.

Vil snu pessimisme til handlekraft: Stig Remøy besøkte, saman med fleire andre, Kleven verft tysdag morgon.   Foto: Marius Simensen

Næringsliv

– Mange ser på 2020 som eit veldig mørkt år for det norske maritime miljøet, slår Stig Remøy fast overfor Sunnmørsposten.