Skattelistene for 2019:

Sjå kva for fiskereiarar som betalte mest skatt

Bjørn Sævik, Astrid Louise Strand og Henning Tangen Veibust skatta mest av fiskereiarane på Nordvestlandet.

Kapital: Mange fiskereiarar på Nordvestlandet har lagt opp enorme formuar. Til saman har personane i lista 1,37 milliardar i formue.  Foto: Paul Kleiven / NTB

Næringsliv

NB! Lista er oppdatert 11. desember 2020, fordi der vart oppdaga manglar.