Blått, grønt og sirkulært

C Food Norway gjør butikk på svømmeblærer

Ikke mer enn 63 prosent av hvitfisken som blir tatt opp av havet blir brukt til humant konsum. Hvert år blir tusenvis av tonn med mulig menneskemat til avfall eller dyrefor. Det er det mulig å gjøre butikk ut av.

C Food Norway Claus Ragnvald Opshaug Margareth Kjerstad Simon Dyb Sørnes  Foto: Nils Harald Ånstad

Samarbeid: Claus Opshaug og Simon Dyb Sørnes i C Food Norway har lang erfaring med å lage mat til mennesker ut av restråstoff som ellers ville bli kastet, som svømmeblærer av hvitfisk. Sammen med Margareth Kjerstad i Møreforskning arbeider de nå med å gå fra å være bulkleverandør til å bygge egen merkevare.  Foto: Nils Harald Ånstad

Næringsliv

Ifølge nasjonale analyser blir 63 prosent av hvitfisk som blir fisket i Norge menneskemat, 20 prosent blir dyrefor og det resterende blir ikke tatt. Mye av restråstoffet blir aldri tatt i land.