Ålesund og Herøy har størst verdiskaping frå fiskeri i landet

I ein fersk rapport får vi svar på kva fiskerinæringa betyr økonomisk i dei ulike fylka. Møre og Romsdal er størst på mange område.

Variert fangst: Torsken, som i stor grad vert fanga rundt Lofoten og i Barentshavet, er den dominerande arten også for fiskarane frå Møre og Romsdal. Dei pelagiske artane er på si side viktigare for Møre og Romsdal si flåte enn for dei nordnorske fiskarane.  Foto: Paul Kleiven (arkivbilde)

Næringsliv

Forskingsinstituttet Nofima har saman med Menon Economics undersøkt verdiane og ringverknadene som vart skapt i norsk fiskerinæring i 2019.