Tine i Ålesund vil ha lokalt biogassanlegg

I et år har forskere sett på hvordan restråstoff både fra sjø og land kan gi grønn verdiskapning. Nå etterspør Tines meierisjef i Ålesund et biogassanlegg på Sunnmøre.

Meierisjef i Ålesund: Jan Heggem forteller at Tines produksjon skal være klimanøytral innen 2023.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Næringsliv

Runde miljøsenter, Møreforsking og Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) har dannet en forskningstrio som i et år har sett på hvilke restråstoff Møre og Romsdal sitter igjen med hvert år.