Ørsta:

Alti-senteret auka trass pandemi

Koronapandemien tok slett ikkje knekken på butikkane på Alti-senteret i Ørsta. Tvert imot så auka totalsalet samanlikna med 2019.

Helsekost: Aldri før selde Sunkost på Alti-senteret meir enn i fjor. Innehavar Mai-Britt Overå konstaterer nøgd at folk følgjer oppmodinga om å handle lokalt.   Foto: Roy-Arne Folkestad, Møre-Nytt

Næringsliv

(Møre-Nytt) Sunkost kan til og med skilte med omsetningsrekord.