Island Valiant var på mineraltokt i fjor haust - no vil ein sjå på moglegheitene for mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel

Mineraltokt:I sland Offshore-fartøyet Island Valiant var i fjor haust på eit fem veker langt oppdrag i Norskehavet - der skipet bora etter kjerneprøver ved Mohnsryggen - på vegner av Oljedirektoratet (OD) og operatør TIOS.   Foto: Glyn Lewis

Næringsliv

(Vikebladet Vestposten) Olje- og energidepartementet sende tysdag ut eit forslag til konsekvensutgreiingsprogram for mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel på offentleg høyring – med tre månadars frist.