Skal fylle ut nytt industriareal i Ellingsøyfjorden

Et industriområde nær Hestholmen i Breivika skal utvides med nesten 13 mål. Det eneste som står igjen før arbeidet kan begynne, er at havnevesenet godkjenner planen, og at torsken først får gyte.

Ved Hestholmen: Her, innerst i Breivika skal de nye næringstomtene fylles ut. Formelt sett heter tiltakshaver Breivika Industriveg 41 AS. Dette er i praksis Nordvest Næringsbygg. De samarbeider med Ulsmo.  Foto: Thomas Fure

Næringsliv

Etter planen skal arbeidet med å fylle ut nytt industriareal i Ellingsøyfjorden starte i løpet av våren. Tiltakshaver er Nordvest Næringsbygg AS, som samarbeider med Ulsmo AS om prosjektet.