Tussa har sett i drift sitt 23. vasskraftverk

Tussa har sett i drift Osdalen kraftverk i Volda kommune.

Kraft: Osdalen kraftverk er Tussa sitt 23. vasskraftverk på søre Sunnmøre.  Foto: Tussa

Næringsliv

Osdalen kraftverk skal ha ein gjennomsnittleg årsproduksjon på 16 GWh, som er straum til om lag 800 husstandar i eitt år. Det er Tussa sjølv som står bak denne informasjonen.