Ønskjer næringsareal i Barstadvik

WM Maskin AS ønskjer å sikre seg næringsareal i Barstadvik for utbygging.

Næringsareal - Barstadvik - kartutsnitt  

Næringsliv

(Møre-Nytt) Verksemda har behov for lagringsplass med garasjeanlegg. Kommunedirektøren tilrår at det kan gjevast dispensasjon i samsvar med søknaden.