Ålesund Data skal beskytte fiskebåtrederi

Fiskebåtrederiet Strand og Ålesund data har inngått en avtale som sørger for at Strand er sikret mot dataangrep.

På lag: Til venstre daglig leder i Ålesund Data, Roar Pedersen. Øverst til høyre Elisabeth Strand og under henne Astrid Strand.  Foto: Pressefoto.

Næringsliv

Strand-rederiet følger med på trusselbildet og ser at dataangrep er et økende problem.