Sjå kven som har kjøpt fritidseigedom siste året

Talet på fritidsbustader har auka kraftig siste åra. Her finn du oversikt over kvar kommune, kven som har kjøpt og prisen på eigedomen.
Næringsliv

Her kan du sjå kven som har kjøpt fritidseigedom i heile 2020 og til i dag: