Selstad kjøper opp skotsk konkurrent

Det familieide selskapet blir hovedaksjonær i et annet familieselskap, i Storbritannia.

Stort familieselskap: Selstad har en rekke avdelinger langs den norske kysten, og datterselskap i Danmark. Her representert ved konsernsjef Hans Petter Selstad. Selskapet har eksistert i 60 år.  Foto: Selstad

Næringsliv

Måløy-selskapet Selstad leverer redskaper og utstyr til maritime næringer, spesielt innenfor oppdrett og fiskeri.