Designar Andreas Engesvik og 40 tilsette i samarbeid:

Lagarbeid gav ny designtrapp frå Stryn

Halvtanna års utviklingsarbeid i eit samarbeid mellom designar Andreas Engesvik og 40 tilsette frå Hagen AS har resultert i den nye trappeserien Pilar.

På veg opp: John Herman Foss Hagen på veg opp i Pilar-trappa som vert lansert denne veka.   Foto: Bengt Flaten, Fjordingen

Næringsliv

(Fjordingen) – Vi starta denne prosessen for halvtanna år sidan, med mål å utvikle ein heilt ny type design på trapper. Ny trapp, men ved å gå tilbake til røtene både i materialvalet eik og ved bruk av tradisjonelle teknikkar, har gitt Hagen og Escalia den størst nylanseringa sidan2017, seier dagleg leiar John Herman Foss Hagen.