Meiner Norge må lage meir smittevernutstyr

Regjeringa må legge til rette for at meir smittevernutstyr blir produsert i Norge. Og det må leggast meir vekt på norskprodusert utstyr i anbudsprosessar. Det føreslår Senterpartiet.

Sykkylven: Bedrifta Innovern AS i Sykkylven lagar munnbind til eingongsbruk.   Foto: Christine Fohlin Verneland / Nyss

Næringsliv

– Pandemien som rulla inn over oss i fjor vår viste at vi som nasjon må vere betre førebudd neste gong, seier Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Sp.