Nytt statleg fartøy blir bygd i Nederland:

Reagerer på at norsk verft ikkje får jobben

Eit nederlandsk verft har fått jobben med å bygge eit nytt fartøy for Havforskingsinstituttet. Dette vekkjer sterke reaksjonar.

Forskingsfartøy: LMG Marin vann designkonkurransen om Havforskingsinstituttet sitt nye fartøy. Fartøyet blir cirka 35 meter langt og skal byggast i Nederland.  Foto: Illustrasjon LMG Marin

Næringsliv

Jan Thormodsæter, dagleg leiar i Maritim Forening Søre Sunnmøre (Mafoss), er ein av dei som reagerer. Han meiner eit norsk verft burde fått jobben med å bygge det nye statlege fartøyet.