Sunnmørsk firkløver vil satse på hydrogen – men stiller krav til staten

Flakk, Fiskerstrand Verft, HAV Group og Hofseth har til saman ein komplett verdikjede for hydrogen. Men dei vil ikkje gå i gang før staten graver djupare i pengepungen.

Firkløver: Øverst frå venstre: Kristian Osnes i HAV Group og Roger Hofseth. Under: Knut Trygve Flakk og Rolf Odd Fiskerstrand. I bakgrunnen ser vi Storfjorden, der Flakk ønskjer å ha hydrogenfabrikk og Hofseth ønskjer å ha nullutsleppsfartøy i oppdrettsdrifta si.   Foto: Bakgrunn: Staale Wattø. Innfelt: arkiv.

Næringsliv

Flakk, Fiskerstrand Verft, HAV Group og Hofseth ønskjer å satse på hydrogen.