Sunnmørspostens næringslivspodkast MAR - 5. episode

Ny gründer: Sigurd nekta å gi opp friluftslivet

Sigurd Groven vart hardt skadd i ei sykkelulykke i 2015. No har han og resten av gründer-selskapet Exotek utvikla eit terrengkøyretøy med ekstreme eigenskapar. 

Episodens sparring-partnere: F.v: journalist Tarjei Engeset Ofstad i Sunnmørsposten, Exotek-leiar Sigurd Groven og doktorgradskandidat ved NTNU, Mari Liavaag Holm.  Foto: Line Helgesen

Næringsliv

Er gründer-omgrepet glorifisert? Korleis lykkast? Det er tema for denne episoden av podkasten MAR.

Spel av episoden her:Sigurd Groven kjente på kroppen det han opplever som eit hol i marknaden.

Snart klare for marknaden: Sammen med medgründer og flymekaniar Mattias Storvestre skal Exotek-Groven gjere innhogg i marknaden for fysiske hjelpemidlar; med noko utanom det vanlege.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Snart er han og Exotek klare for å gå på marknaden med eit nytt terrengkøyretøy spesielt laga med tanke på menneske med nedsett funksjonsevne.

Følger med: Mari Liavaag Holm er doktorgradskandidat ved NTNU, og har følgt gründerar i tidleg fase. Ho skal halde fram med å forske på gründerar.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Doktorgradskandidat Mari Liavaag Holm har forska på korleis gründerar lærar best, med nettopp Næringsteft som case. Enkelte av funna var ikkje heilt som forventa.

Her er alle dei til no fem MAR-episodane: