Har inngått kontrakter på design og bygging av tre fartøy for havvind

Vard skal bygge tre servicefartøy for North Star Renewables.

I dag foregår det meste av kommunikasjonen med kunder via Teams. Bildet viser tre av Vardss sentrale personer i design-, utviklings- og salgsprosessen: Fra venstre: Thomas Brathaug (Senior Naval Architect i Vard Design), oppe til høyre Runar Vågnes (VP Sales & Marketing i Vard) og nede til høyre Stian Ona (Naval Architect i Vard Design). 

Næringsliv

De tre havvind servicefartøyene er såkalte Service Operation Vessels (SOV). Fartøyene er utviklet av Vard i tett samarbeid med Aberdeen-selskapet North Star, som har sikret seg 10-års kontrakter for de tre fartøyene i havvindparken Dogger Bank Wind Farm.