Desse har kjøpt Fjellro Turisthotell

Selskapet Bauge og Bahus AS er dei nye eigarane av Fjellro Turisthotell i Valldal. Bauge og Bahus driv frå før to overnattingsstader og ein restaurant i Solund i Sogn.

Eigarskifte: Fjellro Turisthotell i Valldal har fått nye eigarar.  Foto: Aursnes og Partners.

Næringsliv

Eigarane Tom Erling Bahus og Nina Bauge seier i ei pressemelding at det no ser fram til å vidareføre det gode renommeet til Fjellro Turisthotell.