Sula:

Frp trekker krav om kontroll av gondol-vedtak

Sula FrP ønsker å bidra til å skape ro for innbyggarane på Sula og gje Flakk-gruppa arbeidsro, slik at dei kan starte reguleringsarbeidet ut i frå det som er vedteke i kommunestyret.

Ny gondolbane: Sula Frp vil gje Knut Flakk arbeidsro.   Foto: Marius Simensen

Næringsliv

Det skriv Sula FrP i ei pressemelding, og varslar at dei trekker tilbake kravet om lovlegheitskontroll av kommunestyret sitt vedtak i gondolsaka.