Bergens-bank etablerer seg i Ålesund

De er allerede på plass i Nordfjord og Volda. Eksportnæringene på Sunnmøre er en stor del av grunnen til at Sparebanken Vest nå vil ekspandere videre på Sunnmøre.

Konserndirektør: Ragnhild Janbu Fresvik har jobba med bedriftsmarked for Sparebanken Vest i knapt sju år.  Foto: Sparebanken Vest

Næringsliv

Retting: I første versjon av denne saka sto det at Sparebanken Vest etablerer seg på Sunnmøre og har planer om et avdelingskontor på Søre Sunnmøre. De er allerede til stede i Volda, så det riktige er at de etablerer seg i Ålesund og planlegger et kontor til et annet sted på Søre Sunnmøre.